Entrades

NATURALS: La joieria

Introducció
Els alumnes de 3r d'ESO hem fet una activitat per a el treball de Crèdit de Síntesi, consistent en la joieria, el qual és el projecte d'escola d'enguany. En l'àrea de ciències, ens vam encarregar de buscar uns determinats minerals i buscar informació sobre ells; què són, com s'extreuen, quins països són els que més produeixen i quants, quin impacte tenen aquests mètodes d'extracció sobre el medi ambient i fer-ne un petit informe sobre aquestes conseqüències. El diamant: és carboni pur cristal·litzat en e sistema cúbic. és el més dur de tots els cossos, generalent incolor; una de les més pruades de les pedres precioses i que posseeix una gran lluïsor un cop tallat. La majoria dels diamants naturals es formen en condicions de pressió i temperatura extremes, existents a profunditats de 140 Km a 190 Km en el mantell terrestre. és un mineral restringit geològicament. Tn sols s'en troben en les regions més antigues de l'escorça terrestre (en parts…

MATEMÀTIQUES: la joieria

Imatge
Matemàtiques

El diamant
Referent a l'àrea de matemàtiques, hem cercat els cinc països que més minerals (dels que havíem escollit) produeixen, i les quantitats en pes d'aquests. Amb la informació, hem elaborat un gràfic per a cada dada, un de sectors i un de barres, segons el que ens ha semblat més adequat.
Els 5 països prcipals productors de volum de producció de diamants en el 2018 són Rússia, Austàlia, La República democràtica del Congo, Botswana i Sudàfrica.
La producció en milions de quilats és: Rússia: 19 Austàlia: 17                            Si 60 és el 100%: RDC: 15                                 19x100/60= 31,6 % Botswana: 7                           17x100/60= 28,3% Sudàfrica: 2                           15x100/60= 25% Total= 60                            7x100/60= 11,6%                                                         2x100/60=3,3%
L'or

Països principals productors Producció en 2015 (tones)

ANGLÉS: The tower of London

Imatge
The English goverment read on the newspaper about this yeafr Roig Tesalia's project: "handmade jewelry". Our 3rd E.S.O. class has been selected to gather information and write it in an informative leaflet. Information about... what? Easy, about one of their most famous buildings in the country, "The Tower of London", which is home to the biggest crown jewels collection of the world. They expect that you collaborate doing a brilliant task that will afterwards be handed in to all the visitors of the tower.

The leaflets that we have chosen, are the follow ones:CASTELLANO: La joyería

Imatge
En el crédito de síntesis del 2019 los alumnos de 3ro de la ESO han trabajado sus asignaturas con el tópico de la Joyería. En la asignatura de Castellano hemos hecho un caligrama... Quizás alguien se esté preguntando: ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un tipo de prosa representada en un dibujo según el poema (si el poema es sobre el amor, el dibujo será algo relacionado con esto). Sin embargo, en nuestra clase, según el poema tendríamos que representar en el dibujo un tipo de joya, por lo cual no siempre el poema va acorde al dibujo.

Los orígenes de los caligramas se remontan al siglo XX junto con la creación del cubismo, aproximadamente en 1907. Algunas de las características de los caligramas son:

- Están h0echos de manera artísticas para llamar la atención de manera entretenida.
- No existen dos caligramas iguales.
- La tradición es que se escriban a mano.
- Lo normal es que el dibujo haga referencia al poema.
- Se base en el cubismo.

Un caligrama se puede escribir en tres sen…

EDUCACIÓ FÍSICA: La Forja

Imatge
LA FORJA En els seus orígens, la forja manual fou un dels primers mètodes amb el que es va començar a treballar el ferro. En aquells temps el ferro s'escalfava a altes temperatures en un lloc conegut com "Forja". Es tractava d'un cicle repetitiu que constava d'escalfament a molt elevades temperatures, colpejat repetitiu amb un martell i refredat brusc amb aigua per aconseguir la major puresa de metall. El ferro s'escalfava al foc de la forja fins que es posava d'un color vermell viu i, seguidament, es procedia a colpejar amb diverses eines una i una altra vegada fins que s'aconseguia donar la forma desitjada. 
La tradició dels treballs a al forja ha perdurat fins els nostres dies, encara que el procés s'ha vist modernitzat gràcies a les innovacions tècniques en equip i maquinària com torsionadors, curvadors, plegadors i guillotines que permeten la forja del ferro en fred. Sense dubte, això ha permès un major nivell de producció i una reducció cons…

Llengua i literatura catalanes

Imatge
El crèdit de síntesi dels alumnes 3r E.S.O, gira al entorn de la joieria ( el projecte de l'escola d'aquest any). En l'àrea de llengua i literatura catalanes, ens centrem en les perlesd'aquesta assignatura. Treballem joies  des de la literatura medieval fins als nostres dies, passant per autors (millor dit forjadors) tan coneguts com Ramon Llull, Mercè Rodoreda, Joan Salvat-Papasseit o Quim Monzó. Com també farem menció de la nostra perla més curiosa i única: els pronoms febles.


Per últim i no menys important, la nostra creació d’una perla molt especial; el poema.

La Florencia Abarca es sentia inspirada i ha forjat la següent perla:
Els somnis
Apareixen en les nits quan més els necessites, I se’n van pels matins encara que no els permetis. Són els que ens ensenyen els nostres profunds desitjos, És com una vida perfecte que no coneixem. Els somnis estan dins del nostre cor, Vénen quan no els ho desmanes, sempre tenen la raó. Ells són els nostres més grans anhels, Són la …

SOCIALS: L'Ofici i Confraria de Sant Eloi dels Argenters

Imatge
L'OFICI I CONFRARIA DE SANT ELOI DELS ARGENTERS
El projecte d'escola d'enguany està dedicat a la joieria. Per aquest motiu, dins de l'àmbit de les ciències Socials, ens centrarem a investigar com ara l'ofici de joier durant la Baixa Edat Mitjana i tota l'Edat Moderna (ss. XV-XVIII). Aquesta aproximació es farà tenint en compte les qüestions organitzatives i tècniques del treball artesanal.
1. Què era la Confraria de Sant Eloi dels Argenters i quines funcions tenia?
Durant la Baixa Edat Mitjana i l'Edat Moderna, els artesans de la joieria s'agrupaven dins la Confraria de Sant Eloi dels Argenters. La confraria controlava la qualitat dels aliatges, dels forns, de l'argentat i del sobredaurat. També vigilava qui podia exercir l'ofici d'argenter i l'ascens al grau de mestre. Per assolir el grau de mestre i tenir un obrador propi, els candidats havien de demostrar que havien treballat durant sis anys com a oficials i havien d'aprovar un dif…