Entradas

CIÈNCIES NATURALS: La dieta mediterrània.

Imagen
Des de 2010 la dieta mediterrània és considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Una de les motivacions de la candidatura, presentada conjuntament per Espanya, Grècia, Itàlia i el Marroc, era protegir aquest saludable model alimentari enfront dels canvis socioculturals fruit de la globalització.
Origen
La dieta mediterrània va sorgir cap als anys '60 gràcies a l'estudi dels 7 països que va realitzar Ancel Keys diplomat en Ciències Polítiques i Econòmiques, biòleg i fisiòleg, va dedicar gran part de la seva vida a la investigació centrant-se sobretot en com influeix la dieta en el risc cardiovascular. Així va sorgir l'estudi dels 7 països en el qual s'intentava relacionar el tipus de dieta que portaven els països participants (Itàlia, Holanda, Estats Units, Grècia, Japó, Iugoslòvia i Finlàndia) amb l'aparició de malalties cardiovasculars.
S'hi va veure que els països que consumien major quantitat de greixos saturats tenien major risc …

MATEMÀTIQUES: Els castellers

Imagen
ELS CASTELLERS

Dins el Crèdit de Síntesi de 3r, a l’àrea de matemàtiques es treballa els castells i els castellers. Aquests són Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del 2010. La nostra feina era buscar informació variada i mostrar-la en forma de gràfic estadístic. Les colles castelleres estan formades per persones de tot els sexes, edats i de qualsevol procedència. En el següent gràfic podem veure la proporció de sexes que estan participant en colles castelleres:

SEXE:  En total, actualment hi ha més de 13.000 castellers arreu del món, dels quals un 53,0% són homes i un 47,0% són dones.

En podem extreure la conclusió que hi ha més homes que dones i creiem que és perquè els homes, normalment, tenen més força, que és necessària per aguantar l’estructura. A part, com en la gran majoria de tradicions, en ser de procedència antiga, estava més destinat a homes que no pas a dones i per això encara perdura aquesta desigualtat. Tot i així, les dones cada cop s’incorporen amb més facilitat a aqu…

LENGUA CASTELLANA: ¿Arte o política?

Imagen
INTRODUCCIÓN:
Todo comienza en el monasterio de Sijena, este fue incendiado durante la Guerra Civil en el año 1936. Con lo cual se perdió el extraordinario artesonado mudéjar de la sala capitular, mientras que las pinturas de los muros fueron desapareciendo o quedaron dañadas de manera irreversible. El mismo año del incendio y para salvaguardarlas, las pinturas fueron arrancadas por un equipo de especialistas enviados desde Barcelona, que se ocupó también de su traspaso y posterior restauración.  Estas obras de arte fueron reclamadas por el Gobierno Aragonés, hasta llegar al punto de ir a los juzgados, estos dijeron que lo entendían y que era normal que quisieran devolver las obras al monasterio de Sijena pero atendiendo la adecuación de la sala donde debían Pero se creó revuelo cuando mucha gente comenzó a hablar de ello y personas importantes en el mundo del arte como Simón Sejeva que era un especialista número uno en pinturas murales comentó que el traslado sería imposible de realiz…

LLENGUA CATALANA: Ramon Llull

Imagen
IMPORTÀNCIA UNIVERSAL  DE RAMON LLULL
Ramon Llull es pot considerar el creador de la prosa literària en llengua catalana. Fou el primer a impulsar el català com a llengua vàlida per a totes les expressions de la cultura. Va ser un escriptor, un filòsof, un místic i un missioner.
Se'l considera el creador de la llengua literària en català, ja que hi va fer grans aportacions. A partir del seu objectiu d'universalització de la fe cristiana, va desenvolupar el pensament i el coneixement del món amb arguments que mai no havien estat explicats en cap llengua romànica. Temes de filosofia, ciència, religió,  el van obligar a eixamplar el lèxic i la sintaxi de l'estàndard escrit de l'època amb aportacions d'altres llengües, sobretot del llatí i de l'àrab, en les quals també va composar algunes obres científiques i apologètiques.
Enllaçant els diversos elements de la realitat, Ramon Llull va voler construir un sistema per expressar aquest entramat de la realitat. Perfeccio…

LLENGUA ANGLESA: Leaflet for tourists of a building consired Catalan Cultural Heritage

Imagen
We, the 3rd group, have made a triptych for groups, and this is the best one.


CIÈNCIES SOCIALS : Rutes Romàniques

Imagen
-Introducció a l’art romànic Entre el segle XI i la meitat del segle XII en els regnes feudals de l’occident europeu va anar formant-se un estil artístic comú a tots ells: l’estil romànic. Per primera vegada des de la caiguda de l’Imperi Romà, el territori europeu va quedar unificat per un mateix estil artístic. La major estabilitat política d’aquest període, els inicis de l’expansió econòmica i l’increment dels contactes entre els regnes cristians (gràcies al pelegrinatge i el desenvolupament del comerç) van afavorir aquesta unitat d’estil, tot i que en cada territori va tenir característiques particulars. L’art del romànic va ser predominantment rural. L’Església era el principal client dels artesans, als quals encarregava la construcció i decoració de petites esglésies en les nombroses viles i pobles de l’època. D’aquesta manera, la religiositat és la característica més important del romànic.
-Proposta de recorregut Aquest recorregut està pensat per 2 dies (1 nit). En aquest podràs visi…

EDUCACIÓ FÍSICA : El ball de bastons

El "Ball de bastons" és una dansa en el que un grup de ballarins colpegen els seus bastons entre si al ritme de la música. Tot i que actualment és executada tant per homes com per dones, en els seus orígens era una dansa masculina. No hi ha acord entre els folkloristes sobre el seu origen, però les tesis majoritàries defensen que, o bé neix de danses agràries executades per pastors, o bé són representacions de les batalles amb espases. En qualsevol cas, aquesta dansa està documentada des del s. XII, quan es va ballar en el banquet de noces del comte Berenguer IV. 


Aquesta és la classe de 3r de l'ESO fent aquest ball,  que forma part del patrimoni català.